Trelleborg

Nytt möte om östra kommundelarna

Trelleborg Artikeln publicerades

När byarådet kallade till medborgarmöte i maj 2011 var Anderslövs gästis smockfullt med folk. På torsdag ställs kommunens beslutsfattare åter mot väggen.

– Man kan säga att det är en fortsättning på mötet vi hade för ett år sedan, säger Lennart Olsson, sekreterare i byarådet i Trelleborgs kommun.

Högst på agendan då stod frågan om ett bad i Anderslöv. Sedan dess har bygget av ett utomhusbad tagits med i investeringsbudgeten, och kan om planerna håller stå klart 2014. Det betyder dock inte att frågan är utagerad, anser Lennart Olsson, som tror att badfrågan kommer upp igen i morgon.

– Jag tror att invånarna är trötta på löften. Diskussionen om badet har hållit på sedan 60-talet och vi vill se lite mer verkstad nu, säger Lennart Olsson.

Mötet berör de östra delarna av kommunen och en annan fråga som kan komma upp tror Lennart Olsson är biogasanläggningen i Jordberga och hur trafiksituationen kring den ska lösas.

För att locka folk till mötet har Byarådet satt upp lappar i affärer och på allmänna platser. Förra mötet lockade cirka 200 personer till gästgivaregården.

På plats för att svara på allmänhetens frågor finns kommunalrådet Ulf Bingsgård (M) och kommundirektören Jonas Rosenkvist. Mötet börjar klockan 19.