Trelleborg

Nytt beslut om parkeringen vid Smygehuk

Smygehamn Artikeln publicerades
Vid Köpmansmagasinet i Smygehuk är det bara tillåtet med parkering mellan klockan 6 och 23.
Foto: Tomas Nyberg
Vid Köpmansmagasinet i Smygehuk är det bara tillåtet med parkering mellan klockan 6 och 23.

Ägaren av marken norr om Köpmansmagasinet får delvis rätt i sitt överklagande av den dispens som kommunen gett för parkering på området. Länsstyrelsens beslut innebär bland annat att fler fordon än bara personbilar får parkera där.

Turerna kring parkeringen inom strandskyddat område norr om Köpmansmagasinet fortsätter. Nu har länsstyrelsen haft ärendet på sitt bord ännu en gång och de ger markägaren Kerstin Fremberg delvis rätt.

I ansökan om dispens för parkeringen har området delats upp i två delar. På det ena området får parkering ske året runt. Här har också länsstyrelsen beslutat att förlänga dispensen till 2022 enligt Kerstin Frembergs önskemål.

I det andra området får parkering bara ske mellan den 15 maj och 15 september men den dispensen gäller bara till och med 2019.

Länsstyrelsen har också ändrat formuleringen kring vad som ska framgå av skyltningen på området och att fler typer av fordon än bara personbilar får parkera där.

Länsstyrelsen menar i sitt beslut att eftersom parkering inte får ske på området nattetid och att det är förbjudet att campa på platsen så har man säkerställt att fordon inte parkeras på området nattetid.

Frågan om att ta betalt för parkeringen omfattas inte av det beslut som länsstyrelsen nu fattat.

Fakta

Parkeringsbestämmelser vid Smygehuk

Parkering får ske under max sex timmar mellan klockan 6 och 23 måndag till söndag.

Camping är förbjuden.

Visa mer...