Trelleborg

Nya detaljplaner för Beddingestrand

Trelleborg Artikeln publicerades

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit två nya detaljplaner i Beddingestrand, för att ge möjligheter till att bygga större hus. Rolf Larsson, som länge kämpat för att få bygga sitt hus på ett av områdena, befarar att beslutet överklagas.

Rolf Larsson är glad över att samhällsbyggnadsnämnden nu fattat ett beslut om att tillåta större hus på det område där han har sin tomt, samt på ett annat område i Beddingstrand.

– Men jag är inte nöjd med att ha fått vänta i två år. Jag har dock fått löfte om att man ska behandla min ansökan om bygglov så snart detaljplanen är antagen, säger Rolf Larsson.

Men han är orolig för att beslutet inte ska vinna laga kraft utan överklagas, så att det drar ut än mer på tiden innan han kan börja bygga sitt hus.

– Det kan tänkas att någon av grannarna överklagar, säger han. Det finns ett missnöje kring delar av detaljplanen.

Rolf Larsson har kritiserat att man tidigare fått bygga större hus än detaljplanen medger på området, men att han nekats. Samhällsbyggnadsnämnden har menat att det varit felaktigt att medge större hus som man gjort tidigare. Att fortsätta på den vägen är omöjligt utan en ny detaljplan måste till innan man ger bygglov för större hus.

På de båda områdena har man tidigare bara fått bygga hus på 70 kvadratmeter med komplementbyggnad på 50 kvadratmeter. Byggrätten i de nya detaljplanerna ligger på minst 190 kvadratmeter.

– Vi har sett att det som efterfrågas är tomter där man kan bygga hus för åretruntboende, säger Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Han menar också att de byggnader som är större än detaljplanen medgivit men som ändå fått bygglov tidigare nu är i linje med de nya planerna.