Trelleborg

Nya arbeten ställer högre krav

Trelleborg Artikeln publicerades

År 2000 dominerade industrijobben arbetsmarknaden i Trelleborg. Men på bara tio år har den bilden förändrats radikalt. Det har lett till att helt andra krav ställs på de arbetssökande och att uppgångar och nedgångar blir allt kraftigare.

Allt färre industrijobb. Det är en av trenderna i Trelleborg mellan 2000 och 2010. En annan är att arbetsmarknaden utsätts för allt kraftigare och allt snabbare svängningar. Enligt Carl-Axel Sandén, chef på Arbetsförmedlingen i Trelleborg, får det två konsekvenser. För det första ökar kraven för att få ett arbete, för det andra blir arbetsmarknaden allt svårare att förutsäga.

– För är inte så länge sedan kunde man få ett jobb utan gymnasieutbildning. Idag ses gymnasiet som ett grundkrav. Och så fort en lågkonjunktur är över ökar kraven för att få ett nytt jobb. Vi gör regelbundet prognoser för arbetsmarknadens behov. Men det blir svårare hela tiden, säger Carl-Axel Sandén.

I nuläget är civilingenjörer och specialister inom sjukvården heta på arbetsmarknaden. Efterfrågan på byggarbetskraft finns fortfarande, men det stora frågetecknet är tillverkningsindustrin.

– Sedan i våras ungefär är det avvaktande. Alla följer det som händer på världsmarknaden. Industrin har också lagt ut många jobb på entreprenad. Tidigare hade man till exempel städning i egen regi, säger Carl-Axel Sandén.

Att fler arbeten förs över från industrin till tjänstesektorn är en utveckling som Carl-Axel Sandén tror kommer att fortsätta. Samtidigt får arbetsmarknaden i Trelleborg starkare band till omvärlden.

– Ta bara Köpenhamn som ett exempel. Där fanns knappt en arbetsmarknad för skåningar för tio år sedan, säger Carl-Axel Sandén.

När arbetsmarknaden förändras uppstår också bristyrken. I rapporten "Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos - med sikte på 2020" spår Region Skåne att det kommer råda brist på utbildade lärare och läkare i framtiden. En uppfattning som Carl-Axel Sandén delar.

– Trelleborg stämmer ganska väl in med övriga Skåne, säger han.