Trelleborg

Ny vindmölla – ny strid

Trelleborg Artikeln publicerades

Grannar till ett planerat vindkraftverk i Fjärdingslöv är kritiska till placeringen av verket.

I ett brev till stadsbyggnadskontoret skriver grannarna att det nästan 100 meter höga verket är ett stort störningsmoment i området. Ett område där det finns både energiskog, en nyanlagd våtmark och en å. "Denna större sammanhängande areal utgör en oas och en fristad för ett rikt djurliv mitt i ett mycket intensivt odlingslandskap", skriver grannarna i brevet.

Till TA har det också kommit synpunkter på att remisstiden är för kort, lika kort som den är för de boende i Södra Åby som tidningen skrev om på fredagen. I Södra Åby planeras ett vindkraftverk med 31 meters navhöjd och en rotordiameter på 27 meter.

– Vi ska också yttra oss innan den 10 januari, det är för kort tid, säger en kvinna till TA.

Minst två boende i Södra Åby har fått sin yttrandetid förlängd med en månad, till den 10 februari, efter att de hört av sig till stadsbyggnadskontoret. Innan de yttrandena har kommit in fattar samhällsbyggnadsnämnden inget beslut i ärendet.

Sent på fredagseftermiddagen kom besked från Samhällsbyggnadsförvaltningen som ändrat ståndpunkt gällande remisstiden för vindkraftverken i Södra Åby. ”Vi vill förtydliga att remisstiden förlängs till 10 februari för samtliga. Varje fastighetsägare behöver inte ansöka om förlängd remisstid.”