Trelleborg

Ny verksamhet ska lyfta företagandet

Trelleborg

Arbetet med att dra igång en företagsinkubator i Trelleborg har försenats. Men med en ny projektledare och en expertgrupp utreder kommunen hur verksamheten ska se ut och fungera.

Artikeln publicerades 8 maj 2012.

Arbetet med att skapa en företagsinkubator eller ett entreprenörscentrum drog igång under fjoråret då det bland annat gjordes en förstudie. Tanken var att verksamheten skulle dra igång redan i år men starten har försenats eftersom förstudien behövde kompletteras

- Det krävs ett gediget underlag för att slå upp portarna till en sådan här verksamhet, säger Ditte Fagerlund, vd på Trelleborgs kommuns utvecklings AB.

Sedan den 1 mars i år är Irena Sibinovic projektledare för inkubatorverksamheten på utvecklingsbolaget. Irena Sibinovic har tidigare jobbat som arbetsmarknadschef i Staffanstorps kommun där hon även jobbade med näringslivsfrågor.

Irena Sibinovic har så här långt hunnit träffa runt 50 företag i kommunen för att undersöka intresset för och behovet av en inkubator i Trelleborg.

- Det här är ett stort projekt men samtidigt är det glasklart att det kommer att gå bra. Detta är något man vill ha i kommunen, säger Irena Sibinovic som nu ska sammanställa en rapport efter alla företagsmöten.

Rapporten ska presenteras för en nybildad expertgrupp.

- Vi behöver input utifrån och därför har vi kopplat en expertgrupp till projektet, säger Ditte Fagerlund.

Gruppen består av sju personer med stora erfarenheter av företagande, inkubatorer och näringslivsutvecklingen.

- De vill att vi siktar högt. Att inkubatorn ingår i kommunens framtid på ett naturligt sätt. Den ska vara något som kan lyfta Trelleborgs näringsliv in i framtiden, säger Ditte Fagerlund.

Tillsammans med expertgruppen har utvecklingsbolaget identifierat tre spår för inkubatorn att jobba med: hamnen med företag inom logistik och spedition, jordbruk och det som kallas för kreativa näringar.

När verksamheten kan dra igång är ännu oklart.

- Det är svårt att säga i det här skedet men till hösten måste vi ha en tidsplan framme, säger Ditte Fagerlund.