Trelleborg

Ny utredning om Parkens uthyrning

Trelleborg Artikeln publicerades

Konkurrerar kommunen på den öppna marknaden med sin verksamhet i Parken? Den frågan ska kommundirektören Jonas Rosenkvist nu utreda en gång för alla.

Som TA tidigare har berättat har kulturnämnden själv flaggat för att den konferensverksamheten man bedriver i Parken kan vara osund konkurrens. Oftast hyrs Parken ut till föreningar, men i ungefär 15 procent av fallen är hyresgästerna privatpersoner eller företag. Allt från 50-årskalas och bröllopsfester till större företagsevenemang bokas in i lokalerna.

– En anledning till att det är många sammankomster i Parken är att det finns ett begränsat utbud av stora lokaler i Trelleborg, säger Jonas Rosenkvist som nu fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda ifall konferensverksamheten i Parken är osund konkurrens.

Kulturchefen Jörgen Flink har tidigare sagt att Parken inte går att driva i nuvarande form ifall en stor del av uthyrningsverksamheten måste upphöra.

En annan del av kulturnämndens verksamhet som varit ifrågasatt är den scentekniska verksamheten, som anmälts till Konkurrensverket av ett privat företag. I det fallet anser dock inte kommunstyrelsen att det handlar om osund konkurrens eftersom man nästan enbart servar kommunens egna arrangemang eller arrangemang på kommunens scener.

När kommunstyrelsen behandlade frågan kring osund konkurrens i förra veckan ville Sverigedemokraterna också utreda ifall en del av tekniska nämndens tidigare verksamhet var osund konkurrens. Det handlar om återställning av mark för ledningsschakt som privata företag grävt.

Tekniska förvaltningen har slutat återställa schakten, bland annat av konkurrensskäl, men Sverigedemokraterna ville utreda ifall detta verkligen var nödvändigt. SD reserverade sig när partiet inte fick gehör.