Trelleborg

Ny refug vid Bäckaskolan blev kortlivad

Trelleborg
Bildtext. Långa fordon kunde inte passera den nya refugen vid Bäckaskolan och därför fick den rivas.
Foto:

Den nya refugen vid Bäckaskolans busshållplats hann inte ens bli klar innan kommunen tvingades riva bort den igen.

En förbisedd dagvattenbrunn kom i vägen.

Plötsligt var den nya mittrefugen på Västra Ringvägen borta och kvar var endast två fyrkantiga områden med ny asfalt.

Enligt Trelleborgs gatuchef, Mats Lawesson, var det två dagvattenbrunnar som ställde till det. De skulle helt enkelt hamna mitt i gångpassagen som refugen skulle säkra, vilket skulle kunna orsaka problem för exempelvis personer med rullator.

Därför flyttades allt någon meter längre bort. Dessvärre var det mer än vad marginalerna tillät. Testkörning visade att passage inte längre var möjlig för långa fordon som skulle svänga. Därmed var det inte något annat att göra än att riva bort refugen och vända tillbaka till ritbordet.

Mats Lawesson menar att mankemanget kunnat undvikas om bara kommunen fått bygga den nya hållplatsen lite längre bort. Skånetrafiken ville emellertid ha den så nära korsningen som möjligt och det visade sig, med facit i hand, vara ogörligt.

Kostnaden för att bygga och riva en refug är enligt honom ungefär 15 000 kronor, och hälften betalar Skånetrafiken.

– Verkligheten kan ibland vara lite annorlunda än när man sitter och planerar. Det är inga jättestora pengar, men förstås onödigt ändå, säger han.

Problemet med att skapa en säker passage över vägen vid busshållplatsen återstår dock att lösa. Mats Lawesson menar att dialogen måste återupptas med Skånetrafiken.

– Vi får se hur det ska hanteras.