Trelleborg

Området som kommunen vill detaljplanelägga sträcker sig från strandängarna i väster till Smyges bybebyggelse i väster.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant