Trelleborg

Ny plan ger plats för ny våning

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgshem ska få bygga ett hus i fyra våningar på Forumtomten. Samhällsbyggnadsnämnden ändrar i detaljplanen för området.

– Det är Trelleborgs äldsta detaljplan, A0 från 1920, berättar Claus Pedersen, samhällsbyggnadschef i Trelleborg. På den tiden hade man mycket högre takhöjd i våningsplanen än man bygger med idag.

Enligt detaljplanen får husen bara ha tre våningar och vara maximalt 13 meter höga. Trelleborgshems hus klarar höjden, men bolaget vill bygga fyra våningar. Samhällsbyggnadsnämnden menar att det inte går att ge bygglov inom den nuvarande detaljplanen genom att säga att det är en mindre avvikelse att bygga med fyra våningar istället för tre. Därför är tanken att ändra i planen.

– Meningen är att helt enkelt ta bort bestämmelsen om antalet våningar i planen, säger Claus Pedersen. Egentligen är det ju husets yttermått som är det intressanta.

Samhällsbyggnadsnämnden tänker genomföra förändringen som så kallat enkelt planförfarande, som innebär mindre byråkrati än vanlig detaljplanering.

– Vi vill ha en förtätning i staden och det här är ett bra ställe att bygga på, menar Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Trelleborgshem ansökan handlar om ett hus i fyra våningar med sammanlagt 16 lägenheter. Det ska bli åtta tvåor på cirka 60 kvadratmeter samt åtta treor på ungefär 72 kvadratmeter. Huset ska ligga i hörnet Kapellgatan/Glädjebacksgatan.