Trelleborg

Ny investeringslista för skolor är klubbad

Trelleborg Artikeln publicerades

Nytt grupprum på Väståkraskolan står överst på listan när skollokaler ska byggas om. Det har bildningsnämndens arbetsutskott beslutat. Men socialdemokraterna är kritiska till hur beslutet togs.

Det var på onsdagen som politikerna i arbetsutskottet klubbade prioriteringslistan för investeringar i skollokaler. Listan sträcker sig över fem år och innehåller åtta punkter. Etta i prioriteringen är nytt grupprum på Väståkraskolan. Den följs av ”ny förskola/slöjdsalar/matsal Klagstorp” och "tillbyggnad/Lillevång/Vannhög".

– Egentligen är det servicenämnden som prioriterar investeringar i och med att de ansvarar för kommunala lokaler. Men de hade bett oss om en prioriteringslista för skolorna. Och då fastställde vi egentligen den prioriteringsordningen som tjänstemännen tagit fram, säger Lars Mikkelä (M), ordförande i bildningsnämnden.

Enligt honom är det befolkningsprognoser och en plan för skolornas behov fram till 2017 som är grunden till prioriteringslistan.

– Utifrån det och investeringsutrymmet som finns så har vi gjort den här prioriteringen. Så det är den som gäller, säger Lars Mikkelä.

Socialdemokraterna i bildningsnämndens arbetsutskott valde att inte delta i beslutet. De menar att beslutet borde ha fattats i bildningsnämnden.

– I arbetsutskottet finns inte alla partier representerade. Och i och med att vi inte godkände alliansens budget i fullmäktige så valde vi att inte delta i ett beslut som bygger på investeringar i budgeten, säger Anna Andersson (S), ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott.

Hur ser du på den prioriteringslista som godkändes?

– Jag har inga kommentarer till den. Däremot vill vi socialdemokrater ha en ny skola på väster och ny förskola i centrum. Vi har också påtalat behovet av nytt grupprum på Väståkra i flera år, säger Anna Andersson.