Trelleborg

Ny hemtjänst varje dag

Trelleborg Artikeln publicerades
Kenneth Johansson, chef över hemtjänsten i Trelleborg.
Foto:Sara Johari
Kenneth Johansson, chef över hemtjänsten i Trelleborg.

I Trelleborg visar statistiken att en pensionär med hemtjänstbehov kan möta 14 olika personer under två veckor. Ändå ligger kommunen under riksnittet.

Runt 1 200 äldre trelleborgare behöver hjälp i hemmet och har rätt till hemtjänst. De flesta behöver bara trygghetslarm, men mellan 400 och 500 är i behov av fler insatser än så. En del upplever att det är jobbigt att ständigt nya personer kommer till deras hem. Det säger Kenneth Johansson, chef över hemtjänsten i Trelleborg

– Det är bland annat besvärligt att behöva förklara hur man vill ha saker gjorda. Det finns en genomförandeplan, men de har inte personalen tillgång till när de är ute hos brukarna, säger han.

Ny statistik visar att på två veckor möter de äldre i snitt 14 olika människor inom hemtjänsten. Brukarna har olika behov och får inte lika täta besök. Någon behöver hjälp enbart en gång per dag medan andra får besök sex gånger per dag. Att få många besök av olika personer kan upplevas frustrerande.

– Strävan är att få en så bra kontinuitet som möjligt. Vi har ett planeringssystem som försöker se till det. Vi jobbar också med kontaktmannaskap. Men blir en person sjuk så påverkar det hela planeringen, säger Kenneth Johansson.

Jämfört med rikssnittet ligger Trelleborg bra till. I Sverige får de äldre i behov av hemtjänst besök av 15 personer på två veckor.

– Ett snitt på 15 olika personer på två veckor är väldigt högt och gör att många med hemtjänst inte känner sig trygga, säger Marta Szebehely, som forskat om äldreomsorgen sedan mitten av 1980-talet, till Nyhetsbyrån Siren.

I Trelleborg finns sju hemvårdsområden och det jobbar mellan 30 och 35 personer per område. För bara några år sedan var kontinuiteten bättre i Trelleborg. 2012 var det i snitt tio personer som besökte en äldre under två veckor. Sedan dess har denna siffra ökat.

– Jag vet inte varför och vi vill jobba på detta så att vi kommer tillbaka till hur det var tidigare, säger Kenneth Johansson.

Han berättar också att inom hemvårdsområdena kommer under året en teknisk förändring at genomföras som ska komma kunderna till gagn.

– Vår tanke är att genomförandeplanen ska finnas i mobilen så att man kan läsa den när man är ute hos kunderna. Detta kommer vi kunna införa under året, säger han.

Fakta

Skånetoppen

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (medelvärde 2016):

Klippan 23

Svalöv 21

Höganäs 18

Höör 18

Skurup 18

Östra Göinge 18

Eslöv 17

Ystad 17

Lund m fl 16

------------------------

Trelleborg m fl 14

Källa: Nyhetsbyrån Siren

Visa mer...