Trelleborg

Ny gymnasieskola söker sig till Trelleborg

Trelleborg Artikeln publicerades

165 platser på yrkesförberedande utbildningar planerar Praktiska Sverige AB i Trelleborg. Företaget specialiserar sig på lärlingsutbildningar. Men på bildningsförvaltningen är man orolig för att den nya skolan kan få ytterligare elever att svika Söderslättsgymnasiet.

– Man behöver inte se oss som konkurrenter utan som att vi utgör ett komplement. Om man vill gå en lärlingsutbildning och vara ute mycket i näringslivet så söker man sig till oss, säger Patrik Vigelius, utbildningschef på Praktiska Sverige AB.

Praktiska Sverige AB gör nu ett försök att slå sig in på Trelleborgs utbildningsmarknad. Hösten 2013 vill man starta en gymnasieskola med 165 platser med enbart yrkesförberedande program. Idén är att erbjuda lärlingsutbildningar inom bland annat bygg, måleri, elteknik, svetsteknik och floristyrket. En stor del av undervisningen sker då ute på företag.

På Söderslättsgymnasiet har man haft svårt att skaffa praktikplatser till sina elever på de praktiska programmen. Hur ska ni lycka ordna lärlingsplatser?

– Ja, det är tufft. Så är det ju. Men vi har drivit lärlingsutbildningar sedan 1999 och har skaffat oss en del erfarenhet, säger Patrik Vigelius.

Bildningsförvaltningen ser risker med en ny gymnasieskola i Trelleborg, eftersom den planerar att starta bygg-, el- och fordonsprogram. Om detta blir verklighet befarar man att Söderslättsgymnasiet förlorar elever och kommunens ekonomi blir lidande. Detta skriver man till Skolinspektionen som tar beslut i frågan.

Bildningsnämnden håller med förvaltningens oro men lade samtidigt till en formulering där man påpekade att elevernas valfrihet är viktig och att Skolinspektionen ska ha detta i åtanke när man fattar beslut i frågan. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot den formuleringen.

Förra gången ett utbildningsföretag, Baggium, ville starta en gymnasieskola i Trelleborg fick de nej.

– Vi har märkt att Skolinspektionen blivit mer restriktiv när det gäller nya gymnasieskolor eftersom man är väl medveten om överetableringen, säger Lars Mikkelä (M), ordförande i bildningsnämnden.