Trelleborg

Nu kommer det att kosta att stå med husbil vid Smygehuk

Trelleborg Artikeln publicerades

Länsstyrelsen säger ja till dispens från strandskyddet för parkeringen vid Smygehuk. Det innebär att Trelleborgs kommuns Utvecklings AB nu kommer att börja ta betalt för uppställningen av husbilar på marken som kommunen arrenderar.

– Så snart vi har fått beslutet ska vi sätta igång att ta betalt för husbilarna, säger Ditte Fagerlund, vd i Utvecklingsbolaget. Priset blir 100 kronor per natt.

Det finns flera skäl till att Utvecklingsbolaget vill börja ta betalt för husbilarna.

– Dels handlar det om att få bättre ordning på parkeringen vid Smygehuk, dels om konkurrensskäl, säger Ditte Fagerlund.

I närheten finns flera privata campingar, som även tillåter uppställning av husbilar.

– Om de tar betalt och husbilarna kan stå gratis vid Smygehuk så blir det fel ur konkurrenssynpunkt, säger Ditte Fagerlund.

Däremot kommer det inte att bli någon avgift för personbilar som parkerar för dagen vid Smygehuk.

– Halva sommaren har ju hunnit gå, men så fort vi kan ska vi sätta igång med det nya systemet. Vi har en beredskap för det och personal som kan sköta det, säger Ditte Fagerlund.

Från början var länsstyrelsen tveksam till att godkänna dispens från strandskydd för att ordna upp parkeringen och börja ta betalt. Visserligen hade samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg sagt ja, men länsstyrelsen beslöt att överpröva frågan. Bland annat därför att det behövdes mer information.

28 maj i år var länsstyrelsen på plats i Smygehuk, tillsammans med Utvecklingsbolaget. Och efter synen har länsstyrelsen inte längre något emot planerna.

Framför allt för att det inte blir några stora ingrepp i naturen. Enligt planerna ska det sättas ut vägvisande skyltar och stenar som spärrar. Gräsytorna och grusplanen kommer inte att ändras.

Länsstyrelsen menar att djur- och växtlivet inte kommer att påverkas av dispensen och det finns inga skäl ur naturvårdssynpunkt att inte ge dispens. Beslutet kan inte överklagas.

– Vi hade väl på känn att det skulle bli ja, men har inte vågar sätta igång arbetet förrän vi fått klart besked, säger Ditte Fagerlund.