Trelleborg

Nej till vindkraftverk vid rättspsyk

Trelleborg Artikeln publicerades

En granne till det planerade rättspsykiatriska centrumet vid Mellanköpinge säger nej till planerna på att bygga vindkraftverk vid anläggningen.

Grannen menar i sitt yttrande till kommunen att det är olämpligt att bygga 50 meter höga vindkraftverk vid anläggningen. Inte bara för att de närboende skulle bli störda utan för att även de boende på centrumet skulle bli det.

Grannen menar i sitt yttrande att störningar från buller och ljus kan orsaka psykiatrisk sjukdom, enligt modern medicinsk vetenskap.

Att då placera vindkraftverk intill en vårdinrättning för människor med så svår psykiatrisk problematik att de inte kan dömas till fängelse verkar motsägelsefullt, anser grannen, eftersom avsikten med vården väl bör vara att de ska tillfriskna.