Trelleborg

Nej till planerna på vindkraftverk vid Fjärdingslöv

Trelleborg Artikeln publicerades

Samhällsbyggnadsnämnden säger nej till planerna på ett vindkraftverk vid Fjärdingslöv. Protesterna mot förslaget att bygga ett vindkraftverk vid byn har varit omfattande.

-Det starkaste argumentet emot planerna är att det ligger närmare bebyggelse än det avstånd kommunen har satt i översiktsplanen, säger Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det är Eolus vind som ansökt om bygglov för ett vindkraftverk med en totalhöjd på cirka 100 meter.

En rad grannar till det planerade verket har kommit in med synpunkter under resans gång. Sammanlagt är det nästan 100 grannar som lämnat synpunkter, de allra flesta negativa.

De delar som grannarna framför allt vänt sig emot är risken för bullerstörningar och risken för störningar av skuggor från verken.

Andra åsikter som kommit fram är att verket ger en negativ påverkan på landskapsbilden och naturmiljön samt att värdet på fastigheterna i byn kan sjunka om verket byggs.

I översiktsplanen sägs det att ett verk inte får byggas närmare byar med områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse än tio gånger verkets höjd. Om det inte rör sig om ett mindre gårdsverk.

Det skulle betyda att verket vid Fjärdingslöv bör ligga en kilometer från närmaste by, men avståndet till Fjärdingslövs by är endast hälften så långt, 500 meter.

Eolus vind har redan tidigare deklarerat att företaget avser att överklaga ett negativt besked.