Trelleborg

Nej till bygglov för nya Sibylla vid rondellen

Maglarp ,
Markarbeten för den nya restaurangen. Men det blev nej till bygglov.
Foto:

Samhällsbyggnadsnämnden säger nej till bygglov för nya Sibylla-restaurangen vid Maglarpsrondellen. Bland annat på grund av tillgänglighetsproblem.

Artikeln publicerades 11 januari 2017.

Elisabet Kulevska driver Sibylla på Algatan och står även bakom den nya restaurangen.

– Jag är djupt besviken på kommunen, säger hon. Man driver företag och ska anställa människor och utveckla Trelleborg och så möts man av det här beskedet.

Skälen till att samhällsbyggnadsnämnden säger nej är flera. Bland annat handlar det om tillgängligheten för de anställda.

– När det gäller kunderna så är det självklart att allt ska vara tillgängligt, säger Elisabet Kulevska. Men vare sig McDonalds eller OKQ8-macken här bredvid har tillgängliga utrymmen för personalen.

Patrik Holmberg (C) är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är riktigt att McDonalds inte har den här sortens utrymmen tillgängliga. Där har vi gjort fel, men vi ska inte fortsätta att göra fel, säger han.

När det gäller OKQ8-macken menar Patrik Holmberg att man där inte kan anställa personal med funktionsnedsättningar på grund av riskerna.

– Man måste kunna ingripa om något händer, säger han.

Elisabet Kulevska menar dock att det gäller i lika hög grad i restaurangen.

– Vi hanterar varm olja och det kan hända saker med den också, säger hon.

Elisabet Kulevska får veta nämndens beslut genom Trelleborgs Allehanda och säger att hon måste fundera över hur hon ska agera.

– Jag kan inte säga något i dagsläget om det, säger hon.

Samhällsbyggnadsnämnden hade även synpunkter på bland annat placeringen av skyltar och trafikrörelser för sopbilen vid den nya restaurangen.