Trelleborg

Nedåt för hamnen under de första sex månaderna

Trelleborg Artikeln publicerades

Mängden gods som fraktats via Trelleborgs hamn minskade med cirka sex procent under första halvåret i år jämfört med samma period under fjoråret. I alla fall om man inte räknar de drygt 300 000 ton sten som fraktades till hamnen för utbyggnaden.

– Vi ser bland annat en ganska stor minskning på trailers efter att Cargo Net slutat transportera gods via hamnen, säger Anders Madsen, vice vd i Trelleborgs hamn AB.

Enligt Anders Madsen har dock minskningen stannat av mot slutet av perioden.

– Det ser inte alls så dåligt ut under juni, säger han.

Anders Madsen menar också att trailertrafiken kommer att ta ytterligare fart under andra halvåret.

– Vi har en ny kund som börjar köra i höst, säger Anders Madsen.

En källa till oro är att järnvägsgodset fortsätter att minska mer än lastbilsgodset. Det är tvärtemot hamnens ambitioner att öka mängden gods som går på järnväg, bland annat av miljöskäl.

Medan lastbilsgodset minskade med 3, 6 procent under första halvåret i år jämfört med samma period 2011, minskade järnvägsgodset med hela 23, 8 procent.

– Men med det nya svaveldirektivet som ställer höga krav på sjöfartens bränsle i bland annat Östersjön finns det risk att ännu mer gods kommer att gå på lastbil, befarar Anders Madsen. I branschen talas det om att gods från norra Sverige och Finland alltmer kommer att köras på lastbil istället för på fartyg på grund av att det blir billigare med de nya svavelkraven.

Det konventionella godset i Trelleborgs hamn – det som inte går på färjor utan på andra fartyg – ökar kraftigt, från drygt 81 000 ton till drygt 411 000 ton. Men här hugger statistiken i sten, för ökningen lämnar aldrig hamnen. Det handlar nämligen om de stora mängder sten som fraktas från Halland till Trelleborg för att läggas ut som nya pirar i utbyggnaden av hamnen.

Räknar man bort stenen så ligger mängden gods via Trelleborgs hamn under första halvåret i år på 5,3 miljoner ton. Under första halvåret 2011 var siffran 5,7 miljoner ton.

Även antalet passagerare mellan Sverige och kontinenten minskade, från 675 027 första halvåret 2011 till 658 434 under de första sex månaderna i år.