Trelleborg

Narkotika stals från vård- och omsorgsboende

Vellinge Artikeln publicerades

Flera narkotikaklassade preparat saknades när personalen kontrollräknade.

Omsorgspersonal på ett boende i Vellinge kommun har Lex Sarah-anmält att narkotiska läkemedel stulits hos fem olika boende. Det har upptäckts vid två tillfällen under sommaren och försommaren att läkemedel saknats.

De läkemedel som saknats har varit morfin, Sobril, Oxynorm och Fentanyl.

Då endast vissa i personalen haft tillgång till läkemedelsskåpen där läkemedlen förvarats tror man att det är någon av dessa som stulit preparaten.

Stöld har även skett på boendet under 2016.

Efter sommarens stölder kontrollräknades läkemedlen två gånger om dagen. Nu har man övergått till en gång i veckan, vilket är oftare än innan sommaren.