Trelleborg

Nämnd tar till hårdhandskarna mot mast

Trelleborg Artikeln publicerades

En mycket lång och segdragen strid om en 3G-mast i Västra Torp verkar nu närma sig vägs ände. Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden förbereder sig för att hota med vite om inte masten plockas bort.

- Vi kommer sannolikt att fatta beslut om det på nästa sammanträde, säger Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg.

En sannskyldig härva av överklaganden och motöverklaganden har pågått under lång tid. Men trots att det redan för fyra år sedan fattades beslut om att masten ska bort står den fortfarande där.

Det hela började för tiotalet år sedan när dåvarande byggnadsnämnden i Trelleborg sade nej till masten, men fick ge sig efter att företaget 3GIS överklagat och fått rätt. När grannarna fick se masten stå där överklagade de – och fick i sin tur rätt.

Företaget 3GIS överklagade dock vidare, hela vägen upp till Regeringsrätten, som dock 2009 slutgiltigt sade nej till masten genom att inte bevilja prövningstillstånd.

Enligt samhällsbyggnadsnämnden innebär det att masten står där utan bygglov sedan dess. På våren 2011 begärde nämnden därför in en plan för hur företaget tänkte avveckla masten. Men någon avvecklingsplan kommer inte till nämnden på två år.

I stället har 3GIS begärt nytt bygglov för samma mast. Den ansökan sade emellertid nämnden blankt nej till, vilket dock företaget genom sitt ombud överklagat till länsstyrelsen.

3GIS begär att länsstyrelsen upphäver beslutet och visar ärendet tillbaka till nämnden för "korrekt handläggning" som ombudet skriver i överklagandet.

Ombudet begär också anstånd till 26 november med att utveckla sina argument, på grund av hög arbetsbelastning.

- Vi ska ta upp det hela som ett tillsynsärende på nästa möte, säger Patrik Holmberg. Sannolikt hamnar vi ett föreläggande att masten ska bort och om det inte sker så hotar vite.

Enligt Patrik Holmberg vill alla politiker i nämnden satsa på en tuffare linje för att få bort masten.

- Som jag har uppfattat det är vi mycket eniga i detta, säger han.