Trelleborg

Nämnd säger nej till planer på hundrastgård

Trelleborg Artikeln publicerades

I nuläget avslår tekniska nämnden ett medborgarförslag om att bygga en inhägnad hundrastgård vid hundrastbanan som idag finns på Fagerängen.

Däremot tar nämnden med sig innehållet i förslaget till en kommande översyn av hundrastplatserna.

– Till hösten ska tekniska förvaltningen och den nya parkchefen göra en fullständig plan för hur man ska arbeta med hundrastplatser. Till den översynen kommer vi att använda oss av medborgarförslaget. Sen får vi se vad översynen mynnar ut i, säger Eric Samuelson (M), ordförande i tekniska nämnden.

Enligt nämnden är det främst kostnaderna för att bygga och underhålla en ny hundrastgård som gör att man i nuläget säger nej till förslaget.