Trelleborg

Nämnd sa ja till bullergräns

Trelleborg Artikeln publicerades

Bullerbegränsningarna kring Maglarps skjutbana har klubbats av samhällsbyggnadsnämnden. Därmed gäller begränsningarna tills frågan definitivt avgörs av högsta instans.

Vid sitt senaste möte gick samhällsbyggnadsnämnden på de bullerbegränsningar som tidigare satts av mark- och miljödomstolen. På vardagar får bullret inte överskida 65 decibel mellan klockan 7 och 22. På helger gäller gränsen 65 decibel fram till klockan 19, och 60 decibel fram till 22.

Vissa undantag görs för skytte på 300-metersbanan och för svartkrutsklubbens verksamhet.

Sverigedemokraterna hade två yrkanden. Dessa avslogs dock efter votering. Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av personer som bor nära skjutbanan. Samhällsbyggnadsnämndens beslut gäller därför fram tills att ärendet avgörs av högsta instans. Det beräknas ske om ett halvår. Väljer domstolen att pröva ärendet tar rättsprocessen ytterligare ett halvår.

– Men jag tror inte att den kommer ta upp detta. Mark- och miljödomstolen har satt ner foten och vi gör ungefär samma bedömning, så då följer vi det, säger Bertil Ohlsson (MP), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det innebär att det för första gången finns ett juridiskt giltigt beslut för vilka decibelgränser som reglerar verksamheten vid Maglarps skjutbana. Det menar stadsbyggnadschef Claus Pedersen.

– Den har varit helt oreglerad och det är inte särskilt lyckat. Varken för verksamhetsutövarna eller för de kringboende, säger han.

Kan beslutet överklagas?

– Det tror jag att det kan ja. Man kan i så fall begära inhibition hos länsstyrelsen.