Trelleborg

Nämnd får kritik för bristfälliga prognoser

Trelleborg Artikeln publicerades

Bildningsnämnden har inte tillräcklig kontroll på hur mycket kostnader och intäkter man får genom den interkommunala ersättningen. Det anser revisorerna, men nämnden själv håller inte med.

Kommunen betalar en summa för varje elev som studerar i en annan kommun, och på samma sätt får Trelleborg ersättning när elever från andra kommuner väljer Trelleborg som studieort.

Enligt revisorerna är dock bildningsnämnden inte tillräckligt bra på att bedöma hur mycket intäkter och kostnader man får. Bland annat är man dålig på att säkerställa kvalitén på prognoser avseende elevunderlag, kostnader och intäkter. Revisorerna menar också att återrapporteringen från förvaltningen till nämnden är otillräcklig.

Förvaltningschefen Barbro Melander anser dock att rapporteringen är tydlig och får medhåll av nämndens ordförande Lars Mikkelä (M).

– Revisorerna tycker inte att nämnden får bra information, men det tycker nämnden, säger han.