Trelleborg

Musik lugnar knäledspatienter

Trelleborg Artikeln publicerades

Med hörlurar för öronen ligger dockan dressman och väntar på att få en ny knäled. Förutom bedövningen får han hjälp av ett stort urval CD-skivor för att lugnt gå igenom operationen.

På fredagen var det dags för den andra Ortopedens dag då all personal på ortopeden och operation går runt på stationer och lär sig om varandras jobb.

Den planerade operationsverksamheten på Trelleborgs lasarett drivs av personal från fyra olika sjukhus, Trelleborg, Malmö, Lund och Ystad. Nu har verksamheten varit igång i ett drygt år och det ser ut som uppdraget på 2815 olika ortopediska ingrepp ska klaras av i år.

Den 1 maj startades ett utvidgat verksamhetsområde på lasarettet, ortopedi där också operation, anestesi, sterilcentral, övervakningsavdelningen, postoperativ vård och service till närsjukvården ingår.

Traditionellt har avståndet mellan Universitetssjukhuset MAS i Malmö och Lunds universitetssjukhus varit jordens omkrets minus 22 kilometer. Men det avståndet har krympt sedan samarbetet kring ortopeden i Trelleborg inleddes för snart två år sedan. – Vi har fått vara med och ha synpunkter, säger Anders Lindstrand, verksamhetsansvarig för den lundensiska delen av verksamheten. Vi är alla delägare i processen.

Samarbetet har inneburit att gemensamma behandlingsmetoder tagits fram, att schemaläggare från sjukhusen i Malmö och Lund träffas i Trelleborg för att planera verksamheten, att Lundapatienter ligger bredvid Malmöpatienter på vårdavdelningen.

– Nu ser vi fram emot att utveckla forskningen, att starta gemensamma forskningsprojekt, säger Johan Malmvik, malmöitisk kollega till Anders Lindstrand.

Uppföljningar visar att 80 procent av patienterna går hem från sjukhuset på den förutbestämda dagen plus/minus en dag. I stället för att bara kontrollera att operationen lyckats rent tekniskt så ska nu patienterna tillfrågas om hur nöjda de är med den behandling de genomgått.

– Vi behöver veta om det är så bra som vi tror. Blev det som vi tänkt? säger Johan Malmvik.

Christer Hansson

0410-545 42

christer.hansson@allehandasyd.se
TRELLEBORG