Trelleborg

Moderater tvekar om språkhjälp

Trelleborg Artikeln publicerades

Moderaterna Marianne Ohrlander och Staffan Svensson ifrågasätter nyttan av modersmålsstöd i förskolan. När SD i fullmäktige föreslog att man skulle dra in undervisningen avstod de båda från att rösta.

– Om jag varit övertygad om att modersmålsstöd i förskolan är jättebra så hade jag självklart röstat för det. Men eftersom jag hört saker som säger emot det så blev jag tveksam, säger Marianne Ohrlander.

Marianne Ohrlander talar om en studie som partikollegan Staffan Svensson berättat om för henne. Denna visar enligt honom att modersmålsundervisning och modersmålsstöd inte har den positiva effekten när det gäller att lära sig svenska som man trott.

– Jag kan inte hänvisa till undersökningen, jag har inte läst den själv, men när jag fick höra om den så kände mig kluven, säger Marianne Ohrlander.

Enligt Staffan Svensson är det en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet som ifrågasätter nyttan med modersmålsundervisning och modersmålsstöd när man ska lära sig svenska. Därför tyckte Staffan Svensson att det var naturligt att avstå från att rösta.

När han var vice ordförande i socialnämnden i Lund på 1980-talet föreslog han att man skulle slopa modersmålsstödet i förskolan, som han menar inte är obligatorisk för kommunerna.

– Man ska använda pengarna på ett sätt som gagnar kommuninvånarna och jag tycker att man ska lära sig svenska, säger Staffan Svensson som dock menar att han inte är motståndare till modersmålsundervisning överlag.

– Nej, det är bara i förskolan. Där tycker jag att man ska lära sig svenska.

Men om du tycker som Sverigedemokraterna i den här frågan, varför röstade du inte för deras förslag istället för att avstå?

– Nej, jag sympatiserar inte med deras negativism om invandring och nedläggning av hem och sådant, så det kunde jag inte göra.

SD:s förslag kom i samband med att man skulle ta budgeten för 2013. Enligt SD kan man spara två miljoner kronor på att slopa modersmålsstödet i förskolan. När frågan kom upp i fullmäktige röstade de sju Sverigedemokraterna för förslaget, 42 röstade emot och två avstod.

Fotnot: Modersmålsundervisning bedrivs i skolan, i förskolan heter språkhjälpen till barnen modersmålsstöd.