Trelleborg

Minskade bidrag slår hårt mot yrkesutbildningar

Trelleborg Artikeln publicerades

Fyra femtedelar av platserna på yrkesutbildningarna för vuxna i Trelleborg har plockats bort. Det beror på att staten håller hårdare i plånboken. ”Jag hoppas att det blir fler platser till höstterminen nästa år”, säger rektorn Elna Johansson.

Höstterminen 2012 och vårterminen 2013 erbjuder Vuxenutbildningen i Trelleborg endast yrkesutbildningar med inriktningarna handel och omvårdnad. Det innebär att utbildningarna svets, hotell och restaurang, bygg och CNC har fått stryka på foten. 2011 fanns statsbidrag för drygt 100 helårsplatser på yrkesutbildningarna. För 2012 finns bara bidrag till cirka 20 platser.

– Tyvärr kan vi bara erbjuda ett fåtal utbildningar, så efterfrågan överstiger utbudet. Vi har mindre resurser nu än förra året, säger Elna Johansson, rektor för Vuxenutbildningen i Trelleborg.

Personer kan fortfarande ansöka om att få en utbildning som finns i andra kommuner eller ges av privata företag, till exempel Lernia. Men enligt Elna Johansson har vuxenutbildningen inte möjlighet att bevilja den typen av ansökningar på grund av minskade resurser.

–Så är det. Men det sker inte godtyckligt. Styrdokumenten säger att den som saknar treårigt gymnasium ska prioriteras framför den som inte har gymnasiekompetens. Och det följer vi, säger Elna Johansson.

2010/2011 gjorde staten en satsning på särskilda bidrag till yrkesutbildningar för vuxna. Statsbidragen ansöks och utbetalas kalendervis. Men för 2012 minskade bidragen kraftigt jämfört med 2011 Det har dock inte lett till att lärare i Trelleborg har behövt sägas upp.

– Nej, det har det inte. Vi har främst samarbetat med programmen på Söderslättsgymnasiet i vårt utbud av yrkesutbildningar. Så lärarna arbetar där, säger Elna Johansson.

Till höstterminen 2013 hoppas hon dock att utbudet av yrkesutbildningar återigen blir större.

– Det är min förhoppning att det finns mer resurser och att vi får en större tilldelning. Vi sitter med den planeringen just nu, säger Elna Johansson.