Trelleborg

Minister tände lanternor för miljövänligare hamn

Trelleborg Artikeln publicerades

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) snurrade på vredet i Trelleborgs hamn på måndagen. En röd babordslanterna och en grön styrbordslanterna tändes. Symboler för en miljövänligare hamn med elanslutning för färjorna.

– Vi har tecknat avtal med Processkontroll elektriska AB om anslutningen av el i färjelägena 8 och 9, berättar Tommy Halén, vd för Trelleborgs hamn, i samband med ministerbesöket.

Den sammanlagda kostnaden för hamnen för att ordna elanslutning till alla de nya färjelägena hamnar kring tio miljoner kronor. Dessutom tillkommer kostnader för Trelleborgs kommun för utbyggnaden av el till hamnen.

Egentligen hade man från hamnen och kommunens sida hoppats att ministern skulle kunna ta ett riktigt spadtag ute i hamnen för den planerade utbyggnaden. Men tillståndet till utbyggnaden är överklagat till Högsta domstolen (HD) och där ligger det ännu. På måndagen hade man på HD ännu inte satt ut något datum för när överklagandet ska behandlas.

Infrastrukturministern gav inga löften om statliga pengar till hamnens utbyggnad eller till kommunen för att bygga ut ringväg, tillfart och järnväg vid sitt besök i Trelleborg

Hon menar också att det inte är aktuellt att peka ut några hamnar i Sverige som extra viktiga och värda att satsa statliga medel på när det gäller vägar och järnvägar.

– Däremot arbetar vi mycket med konceptet motorvägar till sjöss och med förbindelser som sträcker sig över längre sträckor genom Europa. Där kommer det troligen att utkristallisera sig olika stråk som anses mer viktiga än andra, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Ett orosmoment för hamnen är kravet att fartyg i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen ska gå över till bränsle med högst 0,1 procent svavel från 2015. Enligt Tommy Halén kan det innebär 75 procent dyrare bränsle för fartygen.

– De allvarliga konsekvenserna av beslutet stod inte riktigt klart tidigare. Vi arbetar därför för att i första hand få en längre tidsfrist, säger Catharina Elmsäter-Svärd. En allvarlig konsekvens är att transporter kan föras över från sjö till lastbil, tvärtom mot vad vi verkar för av miljöskäl.

Infrastrukturministern är dock inte hoppfull om att kunna ändra beslutet.

– De länder som inte berörs av de strängare reglerna är inte så intresserade, säger hon.