Trelleborg

Minister på besök i Trelleborg

Trelleborg Artikeln publicerades

När Patrik Holmberg (C) för första gången den här mandatperioden lyckades locka en partikollega från regeringen att besöka Trelleborg var det landsbygdsminister Eskil Erlandssson som hälsade på.

Under måndagen besökte han dels den ekologiska gården Larsbo Gård i Stora Slågarp, dels Maglarps Skyttecentrum.

Centret har de senaste åren varit föremål för en het bullerdebatt, då boende på Stavstensudde klagat på att de störs av skottljuden från skyttebanan. I dagsläget gör restriktioner att flera av de nio skytteföreningar som håller till på Maglarps skyttecentrum inte kan utöva sin sport.

– Det här är ett exempel på den dualism som finns på flera håll i vårt samhälle. Utan att ha någon lokal förankring tror jag att problemet i det här fallet är enkelt lösta genom att man höjer vallarna kring skjutbanorna, säger Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson skulle under eftermiddagen delta i ett rundabordssamtal tillsammans med Trelleborgs kommunalråd Ulf Bingsgård (M), Katarina Erlingson (C) samt Rasmus Ling (MP) med flera i Malmö. I fokus i samtalet står biogasens utvecklingspotential och hur framtidens samverkansmodeller mellan nationella och regionala biogasstrategier kan utformas.