Trelleborg

Mer pengar till sökande efter föroreningar

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs kommun får ytterligare 340 000 kronor i bidrag för att studera det förorenade området i kvarteret Phylatterion vid Bryggaregatan.

Länsstyrelsen har redan tidigare gett kommunen bidrag för att undersöka marken, där det bland annat hittats kreosot efter industriverksamheten som tidigare funnits på platsen. Men kommunen har ansett att det behövs mer ingående studier, bland annat för att se hur mycket det kommer att kosta att sanera marken.

Phylatteriontomten finns med på länsstyrelsens lista över de objekt i länet som är mest angelägna att prioritera.