Trelleborg

Mer belysning önskas

Trelleborg Artikeln publicerades

Det saknas belysning längs gångstigen runt Fågelvägsområdet och ner mot hamnen i Smygehamn. Det anser en boende i området som därför har skickat in ett medborgarförslag i ämnet till kommunen.

Förslagsskrivaren menar att tryggheten skulle öka för de som går genom området till och från busshållplatsen vid väg 9.