Trelleborg

Måste betala för tillsyn

Trelleborg

En ägare till en hyresfastighet i Trelleborg måste betala 10 000 kronor för att miljöförvaltningen gjort tillsyn i fastigheterna.

Artikeln publicerades 3 oktober 2012.

Fastighetsägaren ville slippa betala, eller få avgiften nedsatt eftersom man inte ansåg att handläggningen kan ha varit så omfattande som miljöförvaltningen hävdat.

Mark- och miljödomstolen anser dock att avgiften är befogad.