Trelleborg

Måste betala för tillsyn

Trelleborg Artikeln publicerades

En ägare till en hyresfastighet i Trelleborg måste betala 10 000 kronor för att miljöförvaltningen gjort tillsyn i fastigheterna.

Fastighetsägaren ville slippa betala, eller få avgiften nedsatt eftersom man inte ansåg att handläggningen kan ha varit så omfattande som miljöförvaltningen hävdat.

Mark- och miljödomstolen anser dock att avgiften är befogad.