Trelleborg

Mässling kan ha spridits på badhuset – besökare varnas

Trelleborg Artikeln publicerades
En person som var i badhuset lördagen den 13 och måndagen den 15 oktober har fått mässlingen. Nu befaras att besökare som var där samtidigt kan ha blivit smittade.
Foto: Claes nyberg
En person som var i badhuset lördagen den 13 och måndagen den 15 oktober har fått mässlingen. Nu befaras att besökare som var där samtidigt kan ha blivit smittade.

En person som besökte badhuset vid ett par tillfällen för en vecka sedan har insjuknat i mässlingen. Nu varnas badhusbesökare för att de kan vara smittade.

En person som besökte Trelleborgs badhus i samband med simlektioner lördagen den 13 oktober och måndagen den 15 har insjuknat i mässlingen.

Eftersom mässlingsvirus är en luftburen smitta befaras att besökare som var på badhuset de aktuella tiderna kan ha blivit drabbade.

Region Skånes smittskyddsenhet har nu, via Trelleborg Sim, gått ut med ett informationsbrev till de personer som man antar kan ha befunnit sig i simhallen de aktuella tidpunkterna. För lördagen handlar det om klockan 11.30-14.00 och måndagen klockan 17.30-20.30.

– Den som har befunnit sig i samma lokal kan ha blivit exponerad av mässlingsmitta men det är långt ifrån säkert. Men eftersom mässling är så pass smittsamt är det viktigt att var observant på eventuell symptom. Det är därför vi har gått ut med det här informationsbrevet, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne.

Enligt Per Hagstam var det en person som uppsökte vård och i samband med det konstaterades att personen vara smittad av mässlingen.

– Personen fick då kort redogöra för vilka kontaktytor denne haft den senaste veckan. Då framkom badhuset och vi kunde därför skicka ut det här informationsbrevet eftersom det rörde sig om ett begränsat rum. Men den här personen har ju säkert haft kontakt med massor andra människor, men det är ju omöjligt att kartlägga och informera alla.

Några ytterligare mässlingsfall i Trelleborg har ännu inte kommit till Smittskydd Skånes kännedom.

Per Hagstam konstaterar att det finns risk att insjukna från och med nu och de kommande två veckorna. Vid mässling är symptomen feber, halsont, snuva, ögonirritation och torrhosta. Efter några dagar uppstår fläckiga utslag som börjar i ansiktet och sedan sprider sig.

Den som misstänks ha blivit smittad uppmanas att sjukanmäla sig redan vid de första symptomen och bör undvika kontakt med andra. Behöver man uppsöka vård ska man inte sätta sig i ett väntrum med andra patienter utan i stället ta kontakt med sjukvårdsrådgivningen.

De som tidigare har haft mässlingen är immuna och kan varken insjukna eller sprida smitta vidare. De som har blivit fullt vaccinerade bedöms ha ett gott skydd. Vaccin mot mässlingen introducerades under 1970-talet och har ingått i barnvaccinationsprogrammet i Sverige sedan 1982.

Smittskydd Skåne poängterar att personer födda mellan 1970 och 1982 och som eventuellt bara har fått en vaccindos kan ha ett sämre skydd och därför bör vara extra uppmärksamma på symptom. Personer födda på 1960-talet och tidigare har i de flesta fall haft mässlingen.