Trelleborg

Martin Falkenby: Få vill läsa en tidning där högste politikern har inflytande över innehållet

Krönika Artikeln publicerades
Martin Falkenby
Martin Falkenby

Kommunstyrelsens blivande ordförande, Mikael Rubin (M), valde på tisdagen inför kommunfullmäktige att kritisera Trelleborgs Allehanda för publiceringen av en enskild artikel. Chefredaktör Martin Falkenby bemöter nu kritiken.

Artikeln ifråga publicerades i lördagstidningen. Den handlar om studieförbundens reaktion på beskedet om minskade kommunala anslag som riskerar att urholka deras verksamhet. Journalistiskt är det inget som sticker ut. Vi har ett besked och vi rapporterar om följderna för dem som drabbas.

Om det är så att Mikael Rubin tänker kommentera varje gång vi publicerar vilka negativa konsekvenser ett beslut kan få så kommer han prata väldigt mycket Trelleborgs Allehanda under mandatperioden.

Vi har under mina 20 år på TA alltid fått kritik av den som sitter på den politiska makten. S tycker att vi är blåfärgade i vår rapportering på nyhetsplats, M anser att vi skriver med röda pennor. Sitter man på makten känns medias frågor och rapportering mer obekväm än om man sitter i opposition.

Vi har ingen dold agenda i vår rapportering. Agendan är att vi ska vara en garant för att saker och ting sker inom ramarna, de lagliga likväl som de etiska, oberoende politisk färg på makthavaren.

 

Det vore enkelt att vifta bort kritiken från Mikael Rubin, men det allvarliga är att mannen som snart innehar den tyngsta politiska posten plötsligt visar en sådan avog inställning till media. Och i den kontexten – en budgetdebatt i kommunfullmäktige – påstår han att vi inte sköter vårt jobb. Det får mig att starkt ifrågasätta hans lämplighet för uppdraget.

Han må vara besviken över publiceringen, men det är inte hans sak att recensera TA i kommunfullmäktige. Det skedde också i ett forum där vi inte kan bemöta kritiken.

SE MER: Här är ett klipp från tisdagens fullmäktigemöte

Jag kommenterar inte politiska frågor. Men det här är inte politik. Här har Mikael Rubin gått in i kommunfullmäktigesalen och ifrågasatt en bärande samhällsfunktion.

Låt mig förtydliga så att ingen missförstår. I min roll som chefredaktör värderar jag inte om det är rätt eller fel att ta pengar från en viss sektor (exempelvis studieförbund) och ge till en annan (exempelvis föreningar). Jag bedömde att det var av stort nyhetsvärde att ABF och andra studieförbund reagerade kraftigt mot ett för dem oväntat beslut.

Och låt mig också förtydliga att vi ska kritiseras, annars blir vi inte bättre. Och gör vi fel ska vi rätta till dem.

Men här är det blivande ordföranden i kommunstyrelsen som offentligt säger att han saknade en del i vår rapportering och att vi inte gjort vårt jobb. Vad ska vi göra med den delen nu? Skulle vi publicera den får vi kritik för att vi går i Rubins ledband. Skulle vi avstå, ja då får vi kritik för det.

 

I det ögonblick Mikael Rubin säger att TA inte har gjort sitt jobb så sår han ett frö av tvivel. Det Mikael Rubin gör är inget nytt och Donald Trump var inte heller först. Att undergräva medierna har varit Sverigedemokraternas retorik sedan länge. Samtidigt med partiets framfart har förtroendet för media minskat. Det är en typ av propaganda som på sikt kan innebära ett hot mot demokratin.

Mikael Rubin har ett ansvar för demokratins framtid och fria medier är en förutsättning för en fungerande demokrati. Jag tror att få vill läsa en tidning där det är den högste politikern som har inflytande över vad den innehåller och inte innehåller.

Vår ägare, Gota Media, har en vision som innebär att vi som tidning ska, tillsammans med människorna som verkar i vårt utgivningsområde, göra samhället till en bättre plats att leva och verka i. Det är ett samspel, men vår roll är klar och då måste vi också få vara oberoende.

Läs mer

Ur Gota Medias publiceringsstrategi:

”Gota Media ägs ytterst av två stiftelser – Stiftelsen Barometern och Tore G Wärenstams Stiftelse – som en gång tillkom för att bibehålla tidningarnas uppdrag och förhindra att de blev en handelsvara.

De tidningsledare som en gång tog initiativ till de båda stiftelserna var starkt engagerade i den publicistiska uppgiften. De var också engagerade samhällsmedborgare i sina respektive hemorter.

När stiftelserna bildades hade tidningarna – liksom nu – en stark opinionsbildande uppgift men var mer eller mindre ideologiska kamporgan när den tidens politiska rörelser byggde välfärdsstaten.

Med tiden har uppgiften förändrats, tidningarna är politiskt neutrala i sin nyhetsrapportering och den ideologiska markören finns på ledarsidan.

Denna bakgrund har betydelse för nuet och framtiden. Stiftelserna är långsiktiga ägare av sina tidningar. Dessa är i sin tur långsiktigt bundna till det uppdrag som – i modern form och tillämpning – utgår från stiftarnas intentioner.

Våra tidningar har sina rötter i den demokratiprocess som var avgörande för utvecklingen av det svenska samhället och ska fortsätta att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning.

Ett starkt engagemang i samhällsfrågor och i utgivningsområdets olika angelägenheter är och förblir tidningarnas centrala uppgift och livselixir.

Med redaktionell närvaro i läsarnas vardag spelar tidningarna – oavsett publiceringskanal – en viktig roll för den demokratiska processen, som handlar om långt mer än att genomföra val vart fjärde år. Den kontinuerliga bevakningen av samhällsfrågor bidrar till att göra läsarna både informerade och, i bästa fall, hörda.

Journalistiken kan genom att noga och insiktsfullt följa det lokala samhällets viktiga frågor informera läsarna och underlätta deras ställningstaganden.”

Visa mer...

 

Fotnot. Trelleborgs Allehanda är liberal i sin politiska färg. Det betyder att vi på ledarplats tar politisk ställning genom specifika skribenter med vår politiske redaktör Petter Birgersson som ansvarig. I nyhetsrapporteringen har vi ingen politisk åsikt. Vi gör journalistiska, oberoende bedömningar.