Trelleborg

Markundersökning dyrare än beräknat

Trelleborg Artikeln publicerades

Undersökningen av marken i kvarteret Phylatterion vid Bryggaregatan blir dyrare än kommunen räknat med. Nu begär kommunen ytterligare 340 000 kronor i bidrag.

Det handlar om statliga bidrag för efterbehandling av förorenad mark. Sådana bidrag kan kommunerna få om den som ansvarat för föreningen inte kan ställas till svars.

I kvarteret Phylatterion handlar det om ett företag som för länge sedan försvunnit, med samma namn som kvarteret. Bolaget använde och sålde produkter baserade på kreosot under tiden 1889 till 1934. Kreosot framställs ur tjära och användes bland annat till att impregnera järnvägsslipers.

Att det finns kreosot i marken är klart. Först fick kommunen ett bidrag på 700 000 kronor för undersökningen, ett belopp som senare har höjts till 1,22 miljoner kronor.

Nu menar kommunen att inte heller de pengarna räcker. I ett brev till länsstyrelsen skriver kommunen att konsultfirman som utför undersökningen kommit fram till att det behövs ännu fler provtagningar.

För att genomföra hela undersökningen krävs det ytterligare 380 000 kronor, varav 340 000 kronor i bidrag, menar kommunen i sin ansökan.