Trelleborg

Markägare polisanmäld för staket

Trelleborg

Den markägare som satt upp staket ända ner till vattenbrynet vid Fredshög misstänks nu för miljöbrott.

Vellinge kommun har gjort en polisanmälan efter att man tagit emot flera klagomål från personer som tyckte att staketet hindrade framkomligheten på stranden.

– Jag kom dit och tittade och höll med dem som klagade. Nu får polisen utreda om det är ett brott. Vi ska genom vår myndighetsutövning få markägaren att ta bort staketen, säger Rickard Sandberg, miljöchef i Vellinge.

Markägaren har motiverat sitt staket med att han har får i hagen och att han vill hindra lösspringande hundar.

Rickard Sandberg föreslår att markägaren sätter upp ett nytt staket längs stranden istället för att stänga av ända ner mot vattnet.

– Fåren är ju viktiga för strandängarna. Men det är vårt förslag och det ska upp i nämnden så vi får se vad de kommer fram till, säger Rickard Sandberg.