Trelleborg

Många sökande till sommarjobben

Trelleborg Artikeln publicerades

I år sökte 419 ungdomar de 115 sommarjobb som fanns att söka inom Trelleborgs kommun, utöver de 15 platser som sommarlovsentreprenörer.

Varje ungdom arbetar i tre veckor och sommarjobben är uppdelade i tre perioder. Tilldelning har skett främst via lottning, men vissa platser har också varit vikta där det anses vara särskilt motiverat att få ut vissa ungdomar i arbete.

När det gäller lönesättning så har inte Trelleborg valt att dela upp platserna i i ferie- respektive sommarjobb, som i vissa kommuner i landet. Istället har man valt att göra en uppdelning utifrån ålder. Lönen är 65 kronor i timmen för ungdomar från 16 upp till 20 år, för dem mellan 20 och 24 år är den 70 kronor i timmen.

– Vi har tittat på hur det ser ut runt om i landet, plus att vi har samverkat med de fackliga organisationerna. Sen är det alltid en avvägning att göra, antalet platser är ju också beroende av vad lönen sätts till, säger Ola Johnsson, enhetschef på Navigatorcentrum, om den satta lönenivån.