Trelleborg

Många barn ger mycket sjukdomar

Trelleborg Artikeln publicerades

”Som ensamstående mamma är det bara jag som kan 'vabba' och dessutom blir jag själv sjuk hela tiden.” När Carolina Rexgård räknade ihop sonens sjukdagar visade det sig att han bara gått sex fullständiga veckor på förskolan under våren, resten av veckorna har innehållit minst en sjukdag.

Efter en vår full av sjukdomar bland barn, föräldrar och personal på Alstad förskola är föräldrarna kritiska.

– Jag är fullt övertygad om att personalen inte hinner med handhygien och rengöring av ytor, säger Marina Larsson.

Jämfört med tidigare år är det här något nytt, menar både hon och Carolina Rexgård som båda har barn på förskolan. För många barn på samma lilla avdelning, för lite personal och otillräckliga hygienåtgärder. Det ser de båda föräldrarna som orsaken till problemen. Vid årsskiftet flyttades flera barn mellan tre och fyra år till en ny avdelning som förut bara haft fyra- och femåringar. Sammanlagt går där nu 29 barn.

– Det förväntades att de små barnen skulle klara mycket själva plötsligt. Det är ett stort glapp mellan treåringar och sexåringar, barnen har inte fått den hjälp de har behövt till exempel med att tvätta händerna, säger Carolina Rexgård, som är noga med att påpeka att hon annars är mycket nöjd med sonens förskola.

Marina Larsson tog upp problemen med både pedagoger och rektor veckan efter påsk. Hon fick då beskedet från pedagogerna att de inte hann med att hjälpa alla barn att tvätta händerna och gå på toaletten.

– Pedagogerna är jättebra, men det landar i för lite personal på för många barn. Det är kanske inte en slump att smittspridningen är som störst på Körsbärsdalen när det är så många barn i en liten källarlokal, säger Marina Larsson.

Rektor Åsa Pålsson bekräftar att förskolan har drabbats hårt av smittor under våren, bara två tredjedelar av barngruppen har varit på plats under större delen av terminen. Också personalen har varit sjuka och enligt Åsa Pålsson har antalet sjuka pedagoger stått i proportion till antalet sjuka barn. Hon tror inte att problemen har med en stor barngrupp att göra.

– Nej, det tror jag inte, det är bra ventilation. Sen är stora barngrupper aldrig bra, det ökar infektionsrisken. Det klart att det hade varit bra att vara mindre grupper, men nu har vi inte den möjligheten så vi gör så gott vi kan utifrån förutsättningarna, säger Åsa Pålsson.

Åsa Pålsson menar att förskolan prioriterar efter de förutsättningarna som politikerna ger dem. Hon har pratat med personalen för att få till en omprioritering där pedagogerna lägger mer tid på hygien. Exempelvis har man börjat med en rutin där barnen lär sig sjunga "Lilla snigel" medan de tvättar händerna, på så sätt tvättar de längre. Föräldrarna har också fått information utskickad och Åsa Pålsson har konsulterat Socialstyrelsen för att få råd.

– Vi har ökat på städningen med en timme per dag, personalen har plockat bort leksaker som är inbjudande att stoppa i munnen, vi använder bara pappershanddukar och slänger disktrasan efter en dag. Dessutom har vi satt upp lappar på toaletterna där personalen får signera när de spritar toalett och handtag och vi är utomhus mycket, säger Åsa Pålsson.

Detta gjordes för ungefär två veckor sedan, men än så länge kan Åsa Pålsson inte bekräfta att man har sett någon effekt. Fortsätter problemen blir nästa steg att göra en kartläggning över smittspridningen. Åsa Pålsson lyfter också fram föräldrarnas ansvar.

– Samarbetet med föräldrarna är viktigt för att minska smittspridning. Rekommendationerna från Socialstyrelsen måste följas, barnen måste till exempel vara hemma två dygn efter att de påbörjat en penicillinkur och får inte komma till förskolan med feber.

Angående personaltätheten säger bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M) att Alstad förskola ingår bland de förskolor som är aktuella för åtgärder.

– Vi ska se över att antalet barn per årsarbetare inte är för högt, enligt riktvärdet ska det inte vara mer än sex barn, säger han.