Trelleborg

Lyckosam opposition på fullmäktigemöte

Trelleborg Artikeln publicerades

Socialdemokraterna fick stöd av Sverigedemokraterna och fällde förslaget från den styrande femklövern om kostnaderna för grupprum på Väståkraskolan. Nu får service- och bildningsnämnderna extra pengar för de ökade kostnaderna.

På kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen togs en rad beslut om investeringar. I många fall har kommuneldningen begärt att nämnderna ska försöka klämma in de ökade kostnaderna för räntor i den befintliga budgeten för 2013.

I de flesta ärenden beslutade kommunfullmäktige också enligt det förslaget. Det handlade bland annat om investeringen i kiosken och restaurangen på Söderslättshallen samt om nytt entréparti till hallen. SD förslog dock att även de investeringarna inte skulle belasta nämndernas budgetar, men fick inget gehör i de fallen.

Det var Sven Lindkvist (S) som tog upp diskussionen om kostnaderna för de nya grupprummen på Väståkraskolan.

– Det är bara det senaste förslaget. Flera andra kostnader har redan lagts på bildningsnämndens budget för nästa år utan kompensation, sade Sven Lindkvist.

Han yrkade att pengarna istället skulle tas ur den gemensamma kommunkassan, den så kallade budgetmarginalen.

Efter att tagit en liten paus för att diskutera beslöt sig SD för att stödja förslaget från S och tillsammans kunde de fälla alliansens förslag med röstsiffrorna 26 mot 24 och en nedlagd röst.

Mycket diskussion väckte också barnbokslutet för 2011, där oppositionsrådet Catherine Persson (S) efterlyste svar på hur de olika nämnderna arbetar för att gör barn och ungdomar mer delaktiga i besluten. Bland annat ville hon veta varför ungdomsrådet lagts ned utan att ersättas.

– Det har inte funnits något ungdomsråd under två år nu. Två år är en femtedel av en tioårings liv, det är en lång tid där de här barnen och ungdomarna inte haft någon fast representation på det här planet.

Något svar fick hon dock inte på den frågan.