Trelleborg

”Låt lärarna få vara lärare”

Trelleborg Artikeln publicerades
Katarina Jönsson, Lärarförbundet, och Ronnie Johansson, Lärarnas riksförbund, anser att framförallt två saker bör bli bättre för att Trelleborgs kommun ska kunna behålla suktiga lärare. Det handlar om högre löner och mer renodlade arbetsuppgifter.
Foto:Tomas Nyberg
Katarina Jönsson, Lärarförbundet, och Ronnie Johansson, Lärarnas riksförbund, anser att framförallt två saker bör bli bättre för att Trelleborgs kommun ska kunna behålla suktiga lärare. Det handlar om högre löner och mer renodlade arbetsuppgifter.

För de två fackförbunden, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, är den stora rörligheten i branschen ett tveeggat svärd. Den ställer till med problem i skolorna, men är också ett sätt för den enskilde att få upp sin lön, vilket gynnar kollektivet.

– På ett sätt är det positivt eftersom det hjälper till att dra upp medellönerna, säger Katarina Jönsson, ordförande i Lärarförbundet i Trelleborg.

Förbunden sitter på samma våning på kontoret på Hamngatan. Förutom att dela pentry och andra gemensamma lokaler så har de båda även lärarbristen och läraromsättningen som gemensamma frågor som de ständigt driver. Och i mångt och mycket tycker de ungefär samma sak. Lönerna är det viktigaste för att komma till rätta med bemanningsproblemen.

– Skillnaden nu jämfört med för några år sedan är att nu är det lärarnas marknad på ett helt annat sätt. Och de signaler vi får när vi frågar våra medlemmar varför de flyttar på sig är lönen. Vi har kritiserat arbetsgivaren som vi menar inte har en lönepolitik som gynnar eller premierar folk som stannar kvar. Deras löneutveckling planar i stället ut. Om man då kan flytta till en grannkommun och få ett lönelyft på 5 000 kronor så är det många som gör det, säger Ronnie Johansson, kommunombud på Lärarnas riksförbund.

Han nämner att det finns medarbetare som fått jobb i en annan kommun och sedan kommit tillbaka till Trelleborg. Då har personen plötsligt 5 000 kronor mer i lön än när hen lämnade kommunen första gången.

– Det är så klart bra för den medlemmen, men om man hade fått en bättre löneutveckling här så hade man kanske inte behövt göra den utflykten och arbetsgivaren hade inte behövt rekrytera någon ny under tiden, säger Ronnie Johansson.

De senaste åren har det hänt en del med lönerna. I höstas fördelades pengarna från det statliga lärarlönelyftet som gav vissa lärare ett rejält tillskott i lönekuvertet. Men, paradoxalt nog, så ledde det också till en ökad omsättning på lärare.

– Ganska många av dem som inte fick ta del av det bestämde sig för att byta kommun. Jag vet inte om man kan se det statistiskt, men det är en känsla vi har. Många blev väldigt missnöjda. Därför vill vi att kommunen gör ett lokalt lärarlönelyft för att behålla de lärare vi har, säger Katarina Jönsson.

Men det är så mycket mer som spelar roll för att lärarna ska trivas och stanna kvar, och för att man ska kunna locka nya lärare. Facken är överens med bildningschefen Jytte Lindborg om att lärarnas arbete måste renodlas till att handla om undervisning. Antalet arbetsuppgifter måste bli färre för att arbetsmiljön ska kunna bli bättre.

– Vi utför en hel del kringuppgifter som inte har med läraryrket att göra och vi behöver också minska en del administration och dokumentation. Man hinner inte vara lärare i den utsträckning som man vill, och som man är utbildad till, säger Ronnie Johansson och ger med hjälp av kollegor som finns i rummet exempel på vilka arbetsuppgifter som lärarna kan behöva ägna sig åt. Ringa vikarier, vara rast- och måltidsvakter, ringa föräldrar som inte sjukanmält sina barn, leta efter mössor och vantar, kopiera papper och svara på mejl som inte har med undervisningen att göra.

Problemet med den höga personalomsättningen är att kontinuiteten på skolorna blir lidande.

– Det blir sämre för eleverna som får byta lärare ofta och mitt i terminerna. Det blir också konsekvenser för de lärare som blir kvar, det tar en viss tid innan den kollegan är fullt arbetsför vilket ställer högre krav på de andra. Arbetsbelastningen riskerar att bli ännu större, säger Ronnie Johansson.

Katarina Jönsson tycker att ett problem är att läraryrket fått en ganska dålig klang och menar att det skrivs mycket negativt i media.

– Det är ju faktiskt världens bästa yrke! När man har förutsättningarna så är det fantastiskt att jobba med barn och elever, att se dem utvecklas och växa. Det tror jag att de flesta lärare tycker. Sen är det omständigheter runtomkring som gör att man kanske tappar sugen.

Fakta

17 lediga jobb

Förstelärare sv/so, eng, ma/no, Lillevång. Frisörlärare, hantverksprogrammet. Lärare förskoleklass, Ljunggrenska. Lärare sv/eng, Fågelbäck. Lärare träslöjd, Skegrie. Lärare träslöjd, Smyge/Klagstorp. Klasslärare, Ljunggrenska. Lärare ma/no, Vannhög. Lärare ma/no, Väståkra 7-9. Förstelärare sv/so, Bäcka. Förstelärare ma, Bäcka. Yrkeslärare, el- och energiprogrammet. Handelslärare, handelsprogrammet. Lärare sv, Väståkra 7-9. Lärare ma, Väståkra 7-9. Lärare förskoleklass, Kattebäck. Lärare, Kattebäck.

Visa mer...