Trelleborg

Länsstyrelsen ger bakläxa om vindkraft

Trelleborg Artikeln publicerades

Om det ska bli något vindkraftverk i Hemmesdynge krävs tydligare uppgifter kring var det ska stå och hur högt det ska bli. Det säger länsstyrelsen som upphäver kommunens bygglov.

Motståndet mot ett planerat vindkraftverk i Hemmesdynge har varit stort. Stadsbyggnadskontoret har gett bygglov för verket vilket många bybor har överklagat.

Man menar att bygglovsbeslutet är baserat på felaktiga uppgifter gällande bullernivån. Andra grannar argumenterar att eftersom man inte vet var vindkraftverket ska stå, kan man inte avgöra vilken påverkan det kommer att ha på omgivningen. Det är heller inte klart hur högt vindkraftverket kommer att bli.

Länsstyrelsen i Skåne håller med grannarna. "Beslutet får anses så bristfälligt att det måste upphävas", skriver länsstyrelsen. I beslutet hänvisar länsstyrelsen dels till sakägarnas möjlighet att bilda sig en uppfattning om verket, dels att kommunen inte skulle kunna kontrollera i efterhand om bygglovet följts ifall bygglovet inte innehåller tydligare riktlinjer.