Trelleborg

Lång namnlista ska fiska röster

Trelleborg Artikeln publicerades

Söderslättspartiet vill visa att det ligger allvar bakom ambitionen om sex mandat i kommunfullmäktige efter valet. På torsdagens årsmöte presenterades en preliminär valsedel, med 39 listade namn.

Trelleborg. Socialdemokraterna hade 73 namn på valsedeln 2006 och moderaterna hade 33. På projektorduken i Trelleborgs konferenscenter visade Söderslättspartiet upp 39 namn till valet 2010. Paradoxalt nog inför bara ett 30-tal personer som tagit sig till årsmötet, varav flera inte var kandidater.

– Vi har en enorm kunskapsbas, det slår alla andra partier, säger Bertil Larsson, invald ordförande för partiet och också förstanamn på listan.

Ambitionen är 50 kandidater.

– Det här är väldigt viktigt strategiskt sätt. Varje person som finns med på listan har sina nätverk av vänner och bekanta, arbetskamrater och släktingar. Många gånger vill man rösta på sin kandidat. Därför är det väldigt positivt att ha många kandidater, säger Lars-Olof Flink, vice ordförande i partiet och på andra plats på listan.

Bertil Larsson redogjorde för partiprogrammet som bland annat innehåller utveckling av landsbygden på Söderslätt, ökad satsning på skolan, att se över översiktsplanen och krav på att kommunala upphandlingar ska gynna det som är närproducerat.

Under mötet sa Bertil Larsson att Söderslättspartiet inte ska ingå i något av de existerande politiska blocken.

Kan ni tänka er samarbete med andra partier?

– Ja ja. Men vi sätter oss inte i den sitsen som man sett så dåliga exempel på. Att man ska ingå i en allians. I varje fall inte en allians som vi sett nu, där det överskuggande målet varit makten, säger Bertil Larsson.

Finns det partier ni inte kan tänka er att samarbeta med?

– Det har vi inte tagit ställning till.