Trelleborg

Läckande vattentorn måste repareras

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs nya vattentorn läcker och måste repareras. Tekniska nämnden beräknar att arbetet går på två miljoner kronor.

Enligt tekniska nämnden har nya vattentornet varit i ganska dåligt skick ända sedan det byggdes. Mellan bottenplattan och ytterväggarna har det aldrig hållit tätt, vilket lett till frostsprängningar och utfällningar av järn.

För tio år sedan gjordes en renovering, men nu är läget åter igen så akut att tornet måste repareras.

Reparationerna omfattar bland annat rengöring, blästring, lagning av fog med specialbetong och tätning av spricka med kolfiberväv och epoxi.

Dessutom ska hela behållaren från 30 meter målas om i samma kulör som tidigare.

Tekniska nämnden ansöker nu hos kommunfullmäktige om anslag på två miljoner kronor för renoveringen. Enligt planerna ska reparationerna starta under november i år.

Räkningen för de ökade kostnaderna för tekniska förvaltningen hamnar hos va-kunderna.