Trelleborg

Kvinnliga företagare vill se högre hus

Trelleborg Artikeln publicerades

Bygg högt inne i staden för att slippa använda fin åkermark till bostäder. Problem med insyn, skuggor och skymd sikt är något man får leva med i staden.

Det menar Viqtoria, den kvinnliga företagarföreningen i Trelleborg.

Det är i ett brev till samhällsbyggnadsnämnden angående planerna att bygga flerfamiljshus på Forumtomten i centrala Trelleborg som Viqtoria tycker till.

Föreningen menar att det finns ett stort behov av nya bostäder, för unga som vill flytta hemifrån och för äldre som inte längre vill bo kvar i sina hus. Men Viqtoria vill samtidigt bevara den goda jorden i kommunen. Med en bättre rörlighet på bostadsmarknaden behöver man inte bygga så många nya villor på åkermarken, menar de kvinnliga företagarna.

Lösningen är att förtäta och bygga på höjden inne i staden. Föreningen tror att stadsbilden i Trelleborg kan tåla upp till sex våningar. och säger ja till detaljplanen som ska tillåta fler våningar på Forumtomten.