Trelleborg

Kris ansöker om bidrag

Trelleborg Artikeln publicerades

Föreningen Kris, Kriminellas revansch i samhället, ansöker om 140  000 kronor i bidrag från kommunen för att ”möjliggöra fortsatt arbete mot droger och kriminalitet i Trelleborg med omnejd”.

Föreningen berättar i sin ansökan att man i dagsläget har ett 70-tal medlemmar och att man under nästa år siktar på över 200 medlemmar.

Föreningen planerar bland annat att öka informationsarbetet både till intagna fångar och till myndigheter.

Dessutom planerar man att möta upp fångar som avtjänat sina straff och utöka sitt boendeprojekt med en lägenhet för kvinnor.