Trelleborg

Kraftsamling för framtidens jobb

Trelleborg Artikeln publicerades

I framtiden kommer det finnas stora arbetskraftsbehov inom industrin, vården och skolan. Men ungdomar satsar på helt andra yrken. För att vända den trenden samlades arbetsmarknadens och skolans parter till möte på Parken.

På torsdagen samlades representanter för skola, politik, kommun och näringsliv i grupper på Parken i Trelleborg. Frågan som stod överst på agendan gällde arbetsmarknaden. Hur ska skolan och kommunen hantera ett ökat behov av lärare, tekniker och läkare när ungdomar går utbildningar som riktas mot andra branscher?

– Det finns naturligtvis inte ett klart svar. Men mycket handlar om information. Vi ska jobba mot skolan via webb, filmer och företagsbesök för att nå unga personer så tidigt som möjligt, sa kommunens utbildningssamordnare Mats Sandberg.

En stor del av ett framtida yrkesval görs redan när det är dags att välja gymnasieprogram. Anders Wramnell och är rektor för handelsprogrammet, samhällsprogrammet och handbolls- och fotbollsgymnasierna på Söderslättsgymnasiet. Han tror att utbildningsväsendet behöver bli bättre på att visa en annan bild av de praktiskt inriktade utbildningarna.

– En allmän föreställning är att industrijobb är tunga, skitiga och dåligt betalda. Så är det inte längre utan det handlar om jobb med allt högre tekniska krav. Vi behöver visa industrins rätta ansikte, sa han.

Anders Wramnell tror att behovet av arbetskraft till industrin och vården kommer att hålla i sig. Men han betonar också betydelsen av teoretiska utbildningsprogram.

– Att gå till exempel samhällsprogrammet kan leda till att elever sedan går på högskola och hamnar i yrken de inte alls tänkt på från början. Det kan bli en avgörande klassresa, sa Anders Wramnell.

Mötet anordnades av bildningsnämnden. Och enligt Mats Sandberg kommer fler liknande träffar att äga rum.

– Men det får heller inte ske för ofta. Då bli det urvattnat och får ingen riktig substans, sa han.