Trelleborg

Kommunens badvatten godkänt i test

Trelleborg Artikeln publicerades
Vattenprovtagning.
Foto: Sandra Wennergren
Vattenprovtagning.

Det går bra att bada längs stränderna i Trelleborgs kommun, enligt Ludmila Fransen, miljöinspektör på Trelleborgs kommun. Vattenkvaliteten på EU-badplatserna i kommunen mäts varannan vecka under sommaren och än så länge råder inget badförbud.

– Badvattnet i kommunen är överlag bra i år, säger Ludmila Fransen,

Vattenkvaliteten på kommunens sex EU-bad varierar från tillfredsställande till utmärkt. I Gislövs läge är vattnet tillfredsställande och på Dalabadet är det bra, resten av kommunen har, baserat på tidigare års prover, utmärkt vattenkvalitet.

Alla större badplatser inom EU måste registreras som EU-bad. Kommunen där EU-badet ligger ska kontrollera vattenkvaliteten enligt speciella regler och sedan ska skyltar, som visar badvattnets kvalitet, sättas upp.

– Denna sommarens prover visar bara anmärkningar på Skateholm, Gislövs läge och Äspö annars är alla värden utan anmärkning, berättar Ludmila Fransen.

Skyltarna visar två saker. Dels ett betyg baserat på tidigare års provtagningar, om vattnet är dåligt, tillfredsställande, bra eller utmärkt. Detta visas med ett streck om det är dålig kvalitet och en till tre stjärnor för tillfredsställande, bra och utmärkt. Dels resultatet från de senaste provtagningarna. Det finns också badplatser som får en skylt där det står ”Avrådan från bad”.

I Trelleborgs kommun är det Skåre Skansar, Dalabadet, Gislövs läge, ”Äspöbadet” nedanför reningsverket i Smygehamn, Pärlan i Beddingestrand och Skateholm som är registrerade EU-bad och testas varannan vecka.

Provresultat upp till fyra år bakåt i tiden går att se på Havs och vattenmyndighetens hemsida.