Trelleborg

Kommunen vill se fler åtgärder mot olyckor

Trelleborg Artikeln publicerades

Trots åtgärder är Maglarpsrondellen fortfarande inte trafiksäker. Det anser Trelleborgs kommun som nu framför nya önskemål till Trafikverket om att de bör göra en utredning om rondellen och åtgärda den alternativt bygga om den till en planskild korsning.

Sedan E 6 byggdes om till motorväg har det inträffat åtskilliga olyckor och incidenter i Maglarpsrondellen och dess säkerhet har ifrågasatts från flera håll. Tidigare i år ändrades skyltningen norr om rondellen för att dämpa fordonens hastighet. Men det har inte varit tillräckligt menar Trelleborgs kommun där man nu gjort en skrivelse till Trafikverket och påpekar att olyckor och incidenter har fortsatt.

– Jag har haft en diskussion med räddningstjänsten och vi ser ju att det fortfarande inte är bra i Maglarpsrondellen. Jag kan tycka att man varit lite för defensiv från Trafikverkets sida när man har pratat om rondellen och att folk måste lära sig. Då verkar det inte som de tar problemen på allvar, säger kommunalrådet Ulf Bingsgård (M) som tillsammans med en brandingenjör undertecknat skrivelsen.

De påpekar att olycksfrekvensen verkar ha minskat något efter de åtgärder Trafikverket gjort men att rondellen fortfarande inte är att betrakta som säker. Enligt skrivelsen så ska flera bilister ska ha hört av sig till kommunen och rapporterat om att de fått en okontrollerbar sladd i rondellen, trots låg hastighet. Dessutom körde en minibuss in i rondellens mur den 1 oktober och en motorcyklist har kört omkull i rondellen.

– Vi vill visa att vi inte bara nöjer oss med enklare åtgärder. Just nu är det mest trafik som bara kör rakt igenom rondellen men inom en dryg månad öppnas Hedvägens förlängning och den ska klara även den trafiken, säger Ulf Bingsgård.