Trelleborg

Kommunen tar strid för husbilar i Smygehamn

Smygehamn Artikeln publicerades
Foto:Nilla Olsson

Trelleborgs kommun ger inte upp kampen för husbilsparkeringen i Smygehamn.

Ärendet blir nu ett fall för domstol.

Sveriges sydligaste udde, Smygehuk, lockar årligen ett sexsiffrigt antal besökare och det vill kommunen värna om. Därför överklagar politikerna länsstyrelsens beslut, som i ett slag omintetgjorde den populära uppställningsplatsen för husbilar, och i viss utsträckning även husvagnar, vid Köpmansmagasinet.

I överklagandet till mark- och miljödomstolen påpekar samhällsbyggnadsnämnden att ingenting förändrats sedan 2012, då länsstyrelsen sa ja till den fyraåriga strandskyddsdispens som är en förutsättning för uppställning. Därför borde det inte vara något problem att få den förlängd. Men som Trelleborgs Allehanda tidigare berättat anser länsstyrelsen nu att ställplatsen för husbilar och husvagnar begränsar allmänhetens tillgång till stranden. Dessutom är skillnaden mellan verksamheten och en regelrätt camping alltför liten, och campingplatser kan vara otillåtna i strandskyddade områden.

Kommunen håller inte med och påpekar att området inte är inhägnat samt att den avgift som tas ut inte tjänar något kommersiellt syfte. Pengarna går till en ideell idrottsförening.

Om länsstyrelsens beslut vinner laga kraft fruktar kommunen en återgång till den vildcamping som pågick i området varje sommar fram till 2012, och det vill politikerna undvika av säkerhetsskäl.

Läs mer: Tidigare artiklar i ämnet:

Ska det vara lagens bokstav eller anda som gäller?

Stopp för husbilar i Smyge

Ingen festival i Smygehuk i år