Trelleborg

Kommunen stäms för ogiltigt avsked

Trelleborg Artikeln publicerades

En anställd på räddningstjänsten fick sparken efter att han inte närvarat vid en utbildning. Avskedandet var ogiltigt, menar Svenska kommunalarbetareförbundet som nu stämmer Trelleborgs kommun.

Kommunal anser inte att det fanns tillräckliga skäl att avskeda mannen, som varit anställd i många år. I stämningen skriver ombudet på LO-TCO Rättsskydd AB att de skäl som kommunen åberopar för avskedandet inte ens hade räckt till en uppsägning. Facket kräver att mannen får ersättning för de månadslöner som inte betalats ut efter avskedet samt ett skadestånd på 150 000 kronor.

– Både uppsägning och avsked förutsätter en rätt så grav form av misskötsamhet och i det här fallet finns det ingen misskötsamhet överhuvudtaget. Det som kommunen gör gällande som skäl är inte i närheten av vad som krävs för att skilja någon från en anställning, säger ombudet Robert Sjunnebo.

Händelsen som ledde fram till avskedet inträffade i september 2011. Räddningstjänsten ordnade en utbildning som den anställde inte dök upp till. Enligt ombudet berodde frånvaron på att den anställde led av en sjukdom som vid tillfället gjorde att han hade svårt att sitta stilla längre stunder.

Robert Sjunnebo skriver i stämningen att den anställde meddelat kursledaren att han inte kunde närvara och att han även försökt få tag i sin chef, Kent Naterman, utan resultat. När Kent Naterman inte återkom till honom utgick den anställde från att det inte var några problem att utebli, skriver ombudet. Knappt en månad senare, den 3 oktober 2011, fick mannen beskedet att han avskedats.

Ombudet hävdar i stämningen att en annan orsak till avskedet ska ha varit att mannen riktat kritik mot ledningen på räddningstjänsten. Kommunen har dock aldrig specificerat vad kritiken ska ha gått ut på.

Räddningschefen Kent Naterman vill inte kommentera stämningen utan hänvisar till personalchefen Magnus Dahlberg. Dahlberg hävdar att kommunen inte åberopat att den anställdes eventuella kritik varit en anledning till avskedet. Skälet till avskedandet är att den anställde inte dök upp på utbildningen.

– Det handlar om planerad arbetsvägran. Att man i förväg bestämt sig för att man inte ska delta, säger Magnus Dahlberg.

Att den anställde åberopar sjukdom och att han försökt meddela Kent Naterman att han inte hade möjlighet att delta är inget som Magnus Dahlberg vill kommentera.

– Vi tycker inte att hans skäl varit godtagbara, säger han kort.

Magnus Dahlberg uppger att det skett förhandlingar mellan kommunen och facket om en förlikning. Dock utan resultat.

Om facket vinner i Arbetsdomstolen ska kommunen betala 150 000 kronor i skadestånd, den anställdes månadslöner från oktober 2011 till förhandlingen i Arbetsdomstolen börjar, samt ränta och semesterersättning.