Trelleborg

Kommunen städar om stranden

Trelleborg Artikeln publicerades

I år fungerar strandrensningen i Trelleborg som tidigare eftersom kommunen är uppbunden av ett kontrakt. Men från och med nästa säsong ska det bli nya tag.

– Det blir tre nivåer på strandstädningen, säger Eric Samuelson (M), ordförande i tekniska nämnden, som tagit över ansvaret för badstränderna från fritidsnämnden.

Under våren har frågan om nästa säsongs strandstädning diskuterats bland politikerna i nämndens arbetsutskott.

– Vår avsikt är att komma till ett beslut i höst så att vi kan göra en upphandling till nästa säsong, säger Eric Samuelson.

Hittills har man bland annat kommit fram till att dela in stranden i tre olika nivåer.

– Det handlar om de bästa badstränderna, där vi vill lyfta städningen ett snäpp till nästa säsong, säger Eric Samuelson.

Nästa nivå är att likställa med strövområden, där man kan bada, men där kommunen inte har några anordningar och heller inte sköter om stranden på samma sätt.

– Den tredje nivån är där vi låter naturen ha sin gång, säger Eric Samuelson.

Årets strandrensning sker som tidigare med att badstränderna städas och krattas en gång före badsäsongen. På nio platser finns det dispens för uppläggning av alger och tång. Efter badsäsongen läggs tången tillbaka i vattnet.

– Det vill vi nog ändra på till nästa år. Vi är inte nöjda med tekniken att ta upp tången och lägga i högar. Avsikten är att vi ska kunna lämna tången till biogasanläggningen i Smygehamn istället, säger Eric Samuelson.

På de bästa badstränderna ska det även finnas en del anordningar som kommunen står för.

– Det handlar om parkeringsmöjligheter och toaletter, bland annat, säger Eric Samuelson. Det ska också gärna finnas en busshållplats i närheten så att även de som inte har bil kan ta sig dit.

Han menar också att på en del av badstränderna ska anordningarna anpassas så att tillgängligheten för rörelsehindrade ökar.

De strandavsnitt som rensas idag är Skåre skansar, Östra stranden, Dalabadet, Nybostrand, Karinbadet i Gislöv, Gislövs strandmark, Äspö, Beddingestrand vid Pärlan, Beddingestrand vid gamla golfbanan, Beddinge- strand vid väg 49 samt Skateholm vid campingen. Exakt vilka strandsträckor som ska rensas nästa säsong ska också diskuteras fram under hösten.